|Giriş

Uludağ Üniversitesi
Kalite Yönetim Sistemi

 

Yürürlükte Olan Dokümanlar Listesi


SÜREÇLER                                        
Doküman Adı Doküman
Kodu
Yayın
Tarihi
Rev.
No
Revizyon
Tarihi
4.3 PERSONEL ANA SÜRECİ
Form      
Yardımcı Doçent Süre Uzatım Formu RİT-FR-PER-61 17.11.2017 1 03.01.2018
Yardımcı Doçent Süre Uzatım Formu RİT-FR-PER-61 17.11.2017 1 03.01.2018
Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru ve Atanma Formu RIT-FR-PER-10 15.12.2006 3 26.04.2016
4.4 İDARİ VE MALİ İŞLER ANA SÜRECİ
Form      
Mal ve Malzeme Alımı Sipariş Formu RİT-FR-İMD-51 26.02.2014 1 02.12.2015
Mal ve Malzeme Alımı Sipariş Formu RİT-FR-İMD-51 26.02.2014 1 02.12.2015
4.5 ÖĞRENCİ İŞLERİ ANA SÜRECİ
Form      
İlan Edilmiş Sınav Notu Geri Çekme Talep Formu RIT-FR-OID-36 21.01.2010 1 03.01.2017
İlan Edilmiş Sınav Notu Geri Çekme Talep Formu RIT-FR-OID-36 21.01.2010 1 03.01.2017
Ders Planları(Fak.,Y.Ok,Kons, MYO,Böl.,Prog.) RIT-FR-OID-12 15.12.2006 6 13.04.2016
4.6 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR ANA SÜRECİ
Form      
Yurt Başvuru Formu RIT-FR-SKD-40 15.12.2006 4 21.07.2017
Yemek Hizmeti Ölç.Değ.Anket Formu RIT-FR-SKD-90 06.03.2007 4 16.11.2016
Taahhütname RIT-FR-SKD-38 15.12.2006 3 02.09.2016
4.7 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON ANA SÜRECİ
Form      
U.Ü.Merkez Kütüphane İlişik Kesme Belgesi RIT-FR-KDD-11 26.11.2007 2 07.09.2017
4.8 BİLGİ İŞLEM İŞLEMLERİ ANA SÜRECİ
Form      
Kullanıcı Kodu Talep Formu RIT-FR-BID-01 15.12.2006 6 15.12.2015
4.12 SİVİL SAVUNMA ANA SÜRECİ
Form      
Yangın Söndürme Cihazı Kimlik Kartı RIT-FR-SSU-02 01.05.2007 2 07.07.2017
Yangın Raporu RIT-FR-SSU-05 10.09.2007 2 07.07.2017
Denetim Raporu RIT-FR-SSU-08 25.09.2007 3 07.07.2017
İtfaiye Hizmet Formu RIT-FR-SSU-11 25.04.2008 1 07.07.2017
Yangın Söndürme Dolabı Kontrol Kartı RIT-FR-SSU-13 10.09.2012 1 07.07.2017
 
      
Anasayfa|Doküman|Giriş
Copyright ©2008 Uludağ Üniversitesi