|Giriş

Uludağ Üniversitesi
Kalite Yönetim Sistemi

 

Yürürlükte Olan Dokümanlar Listesi


SÜREÇLER                      
Doküman Adı Doküman       
Kodu
Yayın
Tarihi
R.
No
Rev.
Tarihi
4.7 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON ANA SÜRECİ
Süreç Tanımı      
Teknik Hizmetler Alt Süreci RIT-ST-KDD-01 15.12.2006 9 29.11.2011
Kullanıcı Hizmetleri Alt Süreci RIT-ST-KDD-02 15.12.2006 10 25.05.2012
Kurum Arşiv Hizmetleri Alt Süreci RIT-ST-KDD-03 15.12.2006 5 30.06.2009
Form      
İmha Listesi RIT-FR-KDD-01 15.12.2006 0
Birim Arşiv Teslim Tutanağı RIT-FR-KDD-02 15.12.2006 1 14.04.2008
Fotokopi Takip Formu RIT-FR-KDD-03 15.12.2006 0
Görsel-İşitsel Materyal Kullanım Formu RIT-FR-KDD-04 15.12.2006 0
On Line Bilgi Kaynakları Tarama Takip Formu RIT-FR-KDD-05 15.12.2006 2 29.11.2011
Yayın Talep Formu RIT-FR-KDD-06 15.12.2006 1 22.04.2011
Kataloglama Sınıflandırma Bir.Perf.İzleme Formu RIT-FR-KDD-07 15.12.2006 0
Kütüphane Veri Giriş Formu RIT-FR-KDD-08 15.12.2006 0
Dosya İçerik Formu RIT-FR-KDD-09 15.12.2006 2 11.05.2007
U.Ü.Merkez Kütüphane Kullanıcı Anket Formu RIT-FR-KDD-10 06.03.2007 5 13.05.2015
U.Ü.Merkez Kütüphane İlişik Kesme Belgesi RIT-FR-KDD-11 26.11.2007 2 07.09.2017
Tez Çoğaltma ve Elektronik Yayımlama İzin Formu RIT-FR-KDD-12 29.11.2011 0
Gazete Arşivi Talep Formu RIT-FR-KDD-13 29.11.2011 0
 
      
Anasayfa|Doküman|Giriş
Copyright ©2008 Uludağ Üniversitesi