|Giriş

Uludağ Üniversitesi
Kalite Yönetim Sistemi

 

Yürürlükte Olan Dokümanlar Listesi


SÜREÇLER                      
Doküman Adı Doküman       
Kodu
Yayın
Tarihi
R.
No
Rev.
Tarihi
4.5 ÖĞRENCİ İŞLERİ ANA SÜRECİ
Süreç Tanımı      
Öğrenci İşleri Alt Süreci RIT-ST-OID-01 15.12.2006 20 29.04.2013
Akademik Birim İşleri Alt Süreci RIT-ST-OID-02 15.12.2006 5 26.12.2011
Talimat      
Yeni Kayıt Talimatı RIT-TA-OID-01 15.12.2006 0
Katkı Payları Talimatı RIT-TA-OID-02 15.12.2006 1 31.01.2007
Kendi İmk.ile Öğr.Gör.Yab.Uyr.Öğr.İşlm.Tal. RIT-TA-OID-03 15.12.2006 2 05.03.2008
Burslu olarak Öğr.Gör.Yab.Uyr.Öğr.İşlm.Tal. RIT-TA-OID-04 15.12.2006 1
Sicil Defteri Hazırlama Talimatı RIT-TA-OID-05 15.12.2006 0
Diploma Defteri Hazırlama Talimatı RIT-TA-OID-06 15.12.2006 0
ÖnKayt.ve Öz.Yet.Sın.İle Alınc.Öğr.Kont.Belir.T RIT-TA-OID-08 15.12.2006 0
Başarı Oranları Hesaplama Talimatı RIT-TA-OID-09 15.12.2006 1 31.05.2007
Dikey Geçiş Kontenjanları Belirleme Talimatı RIT-TA-OID-10 15.12.2006 0
Yatay Geçiş Kontenjanları Belirleme Talimatı RIT-TA-OID-11 15.12.2006 0
Öğr.İşleri ve Eğit.Yürütme Kur.(ÖYÜK)Talimatı RIT-TA-OID-12 15.12.2006 0
Tanıtım KomisyonuTalimatı RIT-TA-OID-13 15.12.2006 0
Lisansüstü Kontenjanları Belirleme Talimatı RIT-TA-OID-14 15.12.2006 0
Kontenjan Belirleme Talimatı RIT-TA-OID-15 31.05.2007 0
Form      
Öğrenci Dosyası  RIT-FR-OID-01 15.12.2006 1 15.08.2008
Yeni Öğrenci Belgesi  RIT-FR-OID-02 15.12.2006 0
Öğrenci Bilgi Formu RIT-FR-OID-03 15.12.2006 0
Lisansüstü Eğitim Öğrenci Sicil Formu ve Durum Bildirimi RIT-FR-OID-04 15.12.2006 3 20.03.2015
Kimlik Teslim Formu RIT-FR-OID-05 15.12.2006 2 30.06.2009
Adres Değişikliği Formu RIT-FR-OID-06 15.12.2006 0
Kılık-Kıyafet Taahhütnamesi RİT-FR-ÖİD-07 15.12.2006 0
Kayıtlarla İlgili Yönlendirme İlanı Formu RIT-FR-OID-08 15.12.2006 0
Yab.Uyrk.Öğr.İçin Lisans Prog. Başv.Formu RIT-FR-OID-09 15.12.2006 1 02.04.2008
İlişik Kesme Belgesi RIT-FR-OID-10 15.12.2006 0
Eksik Belge Tamamlama Formu RIT-FR-OID-11 15.12.2006 0
Ders Planları(Fak.,Y.Ok,Kons, MYO,Böl.,Prog.) RIT-FR-OID-12 15.12.2006 6 13.04.2016
Yabancı Uyruklu Öğrenci Dosyası RIT-FR-OID-13 05.02.2007 0
Lisansüstü Eğitim Ders Planları RIT-FR-OID-14 01.05.2007 3 03.07.2015
Sicil Defteri RIT-FR-OID-15 11.05.2007
Diploma Defteri RIT-FR-OID-16 11.05.2007 0
Gelen Evrak Defteri RIT-FR-OID-17 11.05.2007 0
Giden Evrak Defteri RIT-FR-OID-18 11.05.2007 0
Yıllık İş Akış Takvimi RIT-FR-OID-19 11.05.2007 3 06.01.2012
Öğrenci Kimlik Kartı RIT-FR-OID-20 13.06.2007 0
Geçici Mezuniyet Belgesi RIT-FR-OID-21 13.06.2007 0
Önlisans Diploması RIT-FR-OID-22 13.06.2007 0
Lisans Diploması RIT-FR-OID-23 13.06.2007 0
Yüksek Lisans Diploması RIT-FR-OID-24 13.06.2007 0
Doktora Diploması RIT-FR-OID-25 13.06.2007 0
Diploma Eki Mezuniyet Transkripti RIT-FR-OID-26 13.06.2007 0
Onur Belgesi RIT-FR-OID-27 13.06.2007 0
Yüksek Onur Belgesi RIT-FR-OID-28 13.06.2007 0
Öğrenci Belgesi  RIT-FR-OID-29 13.06.2007 0
Ara Transkript RIT-FR-OID-30 13.06.2007 0
U.Ü Yabancı Uyruklu Öğrenci Taahhütnamesi RIT-FR-OID-31 03.07.2007 0
U.Ü.Eğitim Fak.Yabancı Diller Eğitimi Böl. Taahhüt RIT-FR-OID-32 03.07.2007 0
U.Ü.Yabancı Uyruklu Eksik Belge Tamamlama Formu RIT-FR-OID-33 26.07.2007 0
U.Ü. Kayıt Yap. Yabancı Uyruklu Öğrenci Taahhütnam RIT-FR-OID-34 26.07.2007 0
İngilizce Öğrenci Belgesi RIT-FR-OID-35
İlan Edilmiş Sınav Notu Geri Çekme Talep Formu RIT-FR-OID-36 21.01.2010 1 03.01.2017
Diplomasına İkinci Kez Talep Eden Öğrenci Bilgi Formu RIT-FR-OID-37 08.03.2010
Askerlik Durumu Beyan Dilekçesi RIT-FR-OID-38 11.11.2011 0
Kayıt Yenileme Öncesi Kontrol Formu RIT-FR-OID-39 11.11.2011 1 09.01.2015
Yatay Geçiş Başvuru Formu RIT-FR-OİD-40 26.12.2011
Yatay Geçiş Sonuç Formu RIT-FR-OID-41 26.12.2011 1 11.07.2013
Şifre/Şifre Değişikliği Talep Formu RIT-FR-OID-42 26.12.2011 0
Öğretim Elemanı İçin Şifre Talep Formu RIT-FR-OID-43 26.12.2011 0
Erasmus İzin Dilekçesi RİT-FR-ÖİD-44 10.02.2012 0
Lisansüstü Eğitim Başvuru Formu RİT-FR-ÖİD-50 18.01.2012 1 22.02.2012
Lisansüstü Eğitim Ders Seçimi Formu RİT-FR-ÖİD-51 18.01.2012 2 20.03.2015
Lisansüstü Eğitim Danışman Öneri Formu RİT-FR-ÖİD-52 18.01.2012 3 20.03.2015
Lisansüstü Eğitim Danışman Değişiklik Önerisi Formu RİT-FR-ÖİD-53 18.01.2012 2 20.03.2015
Yüksek Lisans Tez Konusu / Adı Önerisi veya Değişiklik Formu RİT-FR-ÖİD-54 18.01.2012 3 20.03.2015
Lisansüstü Eğitim Seminer Sunum Duyurusu RİT-FR-ÖİD-55 18.01.2012 2 25.02.2013
Lisansüstü Eğitim Seminer veya Tez Sav Sınavı İzleyici Katılım Listesi RİT-FR-ÖİD-56 18.01.2012 2 25.02.2013
Lisansüstü Eğitim Seminer Değerlendirme Formu RİT-FR-ÖİD-57 18.01.2012 2 25.02.2013
Yüksek Lisans Tez Gelişme Raporu RİT-FR-ÖİD-58 18.01.2012 3 20.03.2015
Lisansüstü Eğitim Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu RİT-FR-ÖİD-59 18.01.2012 3 20.03.2015
Tez Çalışmasının Yazım Kurallarına Uygunluğu Formu RİT-FR-ÖİD-60 18.01.2012 1 22.02.2012
Lisansüstü Eğitim Tez Jürisi Kişisel Değerlendirme Raporu RİT-FR-ÖİD-61 18.01.2012 2 20.03.2015
Lisansüstü Eğitim Tez Savunma Sınavı Ortak Raporu RİT-FR-ÖİD-62 18.01.2012 4 20.03.2015
Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu RİT-FR-ÖİD-63 18.01.2012 3 20.03.2015
Doktora Yeterlik Sınav Sonuç Tutanağı RİT-FR-ÖİD-64 18.01.2012 3 20.05.2015
Doktora Tez İzleme Komitesi Önerisi veya Değişikliği Formu RİT-FR-ÖİD-65 18.01.2012 3 20.03.2015
Doktora Tez Önerisi Savunma ve Sonuç Formu RİT-FR-ÖİD-66 18.01.2012 2 20.03.2015
Doktora Tez Konusu Değişiklik Önerisi Formu RİT-FR-ÖİD-67 18.01.2012 3 20.03.2015
Doktora Tez İzleme Komitesi Raporu RİT-FR-ÖİD-68 18.01.2012 2 20.03.2015
Lisansüstü Eğitim Kontenjan Talep Formu RİT-FR-ÖİD-69 18.01.2012 5 20.03.2015
Lisansüstü Eğitim Kontenjan İlan Tablosu RIT-FR-OİD-70 26.12.2011 0
Lisansüstü Eğitim Haftalık Ders Programı RİT-FR-ÖİD-71 18.01.2012 3 20.03.2015
Araştırma Görevlisi Danışman Değerlendirme Raporu RİT-FR-ÖİD-72 18.01.2012 1 22.02.2012
Lisansüstü Eğitim Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi RİT-FR-ÖİD-73 18.01.2012 3 20.03.2015
Lisansüstü Eğitim Bilimsel Hazırlık Programı Ders Seçimi Formu RİT-FR-ÖİD-74 18.01.2012 2 20.03.2015
Lisansüstü Eğitim Sınav Programı Çizelgesi RİT-FR-ÖİD-75 25.02.2013 1 20.03.2015
Lisansüstü Eğitim Yatay Geçiş Başvuru Formu RİT-FR-ÖİD-76 29.04.2013 0
Yatay Geçiş İntibak Çizelgesi RİT-FR-ÖİD-77 29.04.2013 1 20.03.2015
Lisansüstü Eğitim Danışman Tercih Formu RİT-FR-ÖİD-78 29.04.2013 0
Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Kontrol Formu Önlisans RİT-FR-ÖİD-79 11.07.2013 0
Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Kontrol Formu Lisans RİT-FR-ÖİD-80 11.07.2013 0
Kurumiçi-Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Formu Lisans RİT-FR-ÖİD-81 11.07.2013 1 04.07.2014
Kurumiçi-Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Formu Önlisans RİT-FR-ÖİD-82 11.07.2013 1 04.07.2014
Sınav Evrakı Kayıt Formu RİT-FR-ÖİD-83 02.04.2014 0
Sınav Evrakı Teslim Formu RİT-FR-ÖİD-84 02.04.2014 0
Sınav Evrakı Takip Formu RİT-FR-ÖİD-85 02.04.2014 0
Lisansustu Ders İntibak Cizelgesi RİT-FR-ÖİD-86 20.03.2015 0
Lisansüstü Sınav Evrakı Takip ve Teslim Formu RİT-FR-ÖİD-87 04.03.2016 0
Mezuniyet İşlemleri Başvuru Formu RİT-FR-ÖİD-88 03.01.2017 0
Mezuniyet Komisyonu Dilekçesi RİT-FR-ÖİD-89 03.01.2017
Öğrenci Kimlik Kartı RİT-FR-ÖİD-90 07.09.2018 0
 
      
Anasayfa|Doküman|Giriş
Copyright ©2008 Uludağ Üniversitesi