|Giriş

Uludağ Üniversitesi
Kalite Yönetim Sistemi

 

Yürürlükte Olan Dokümanlar Listesi


SÜREÇLER                      
Doküman Adı Doküman       
Kodu
Yayın
Tarihi
R.
No
Rev.
Tarihi
4.4 İDARİ VE MALİ İŞLER ANA SÜRECİ
Süreç Tanımı      
Satınalma İşlemleri Alt Süreci RIT-ST-IMD-01 15.12.2006 2 23.11.2010
Ayniyat Saymanlığı İşlemleri Alt Süreci RIT-ST-IMD-02 15.12.2006 2
Maaş İşlemleri Alt Süreci RIT-ST-IMD-03 15.12.2006 7 23.11.2010
Tahakkuk İşlemleri Alt Süreci  RIT-ST-IMD-04 15.12.2006 6 23.11.2010
Taşınır İşlemleri Alt Süreci RIT-ST-IMD-05 25.07.2007 3 23.11.2010
İç Hizmetler Alt Süreci RIT-ST-IMD-06 23.11.2010 0
Talimat      
Malzeme Depolama Şartları Talimatı RIT-TA-IMD-01 15.12.2006 1 25.07.2007
Tedarikçi Değerlendirme Talimatı RIT-TA-IMD-02 15.12.2006 0
Araç Kullanma Talimatı RIT-TA-IMD-03 15.12.2006 3 23.11.2010
Form      
Talep Formu RIT-FR-IMD-01 15.12.2006 2
Yaklaşık Maliyet Cetveli RIT-FR-IMD-02 15.12.2006 0
Teklif İsteme Yazısı RIT-FR-IMD-03 15.12.2006 0
Sipariş Yazısı RIT-FR-IMD-04 15.12.2006 0
Kira Sözleşmesi Formu RIT-FR-IMD-05 15.12.2006 0
Bilim.Arşt.Proj.Koms.Başk.Malz.Talep Fr. RIT-FR-IMD-06 15.12.2006 0
Erasmus Taahhütname RIT-FR-IMD-07 15.12.2006 2
Tasnif Esnasında Hatalı Bulunan Malz.Tut. RIT-FR-IMD-08 06.03.2007 1 25.07.2007
Performans Gösterge Çizelgesi RIT-FR-IMD-09 06.03.2007 1 25.07.2007
Teklif Döküm Cetveli RIT-FR-IMD-10 06.03.2007 0
Süresi İçinde Teslim Edilmeyen Malz Fr. RIT-FR-IMD-11 25.07.2007 1 07.07.2008
Hurda ve Kayıp Bildirim Formu RIT-FR-IMD-12 26.07.2007 0
HEK ve İmha Taşınır Mal. Kom. Raporu RIT-FR-IMD-13 25.07.2007 0
Satınalma Talep Formu (150 kodlu) RIT-FR-IMD-14 12.01.2009
Satınalma Talep Formu (253/255 kodlu) RIT-FR-IMD-15 12.01.2009
Satınalma Talep Formu (254 kodlu) RIT-FR-IMD-16 12.01.2009
Satınalma Talep Formu (255 kodlu) RIT-FR-IMD-17 12.01.2009
Satınalma Talep Formu (Hizmet) RIT-FR-IMD-18 12.01.2009
U.Ü.Rektörlüğünce İşletme Hakkı Kiraya Verilen Yere Ait İşyeri Teslim Tutanağı RIT-FR-IMD-19 06.04.2009 0
U.Ü. İşyeri Kontrol ve Denetim Formu RIT-FR-IMD-20 06.04.2009 0
Taşıt ve Sürücü Görevlendirme Onay Belgesi RIT-FR-IMD-21 15.12.2006 5 10.10.2012
Vasıta Çıkış Formu RIT-FR-IMD-22 15.12.2006 1 23.11.2010
Makine-Taşıt Arıza Bildirim Formu RIT-FR-IMD-23 15.12.2006 2 23.11.2010
Resmi Araç Malzeme Talep Raporu RIT-FR-IMD-24 06.03.2007 2 23.11.2010
Talep Formu RIT-FR-IMD-25 07.08.2007 2 23.11.2010
EK-2 Formu RIT-FR-IMD-26 03.01.2007 1 23.11.2010
Sabit Çalışma Alanları RIT-FR-IMD-27 03.01.2007 2 23.11.2010
Çalışma Planı RIT-FR-IMD-28 03.01.2007 5 25.05.2011
Ehliyet Takip Çizelgesi RIT-FR-IMD-29 03.01.2007 2 23.11.2010
Personel Servis Aracı Takip Formu RIT-FR-IMD-30 03.01.2007 3 23.11.2010
Servis Puantaj Formu RIT-FR-IMD-31 25.01.2008 1 23.11.2010
İş Yeri Teslim Tutanağı RIT-FR-IMD-32 25.01.2008 1 23.11.2010
Aylık Temizlik Hizmetleri Kontrol Formu RIT-FR-IMD-33 25.01.2008 6 23.11.2010
İç Hizmetler Kabu Tutanağı RIT-FR-IMD-34 25.01.2008 1 23.11.2010
İlaçlama Talep Formu RIT-FR-IMD-35 23.11.2010 1 25.05.2011
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Talep Formu RIT-FR-İMD-36 02.01.2012 0
Hizmet Alımı Talep Formu RIT-FR-İMD-37 02.01.2012 1
Temsil ve Tanıtma Giderlerine İlişkin Talep Formu RIT-FR-İMD-38 02.01.2012 1
Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım Talep Formu RIT-FR-IMD-39 02.01.2012 1
Yatırım Talep Formu-1 RIT-FR-İMD-40 02.01.2012 2 09.01.2014
Yatırım Talep Formu-2 RIT-FR-İMD-41 02.01.2012 2 09.01.2014
Yatırım Talep Formu-3 RIT-FR-İMD-42 02.01.2012 2 09.01.2014
Yatırım Talep Formu-4 RIT-FR-İMD-43 02.01.2012 2 09.01.2014
Yatırım Talep Formu-5 RIT-FR-İMD-44 02.01.2012 2 09.01.2014
Yatırım Talep Formu-6 RIT-FR-İMD-45 02.01.2012 1 09.01.2014
Yatırım Talep Formu-7 RIT-FR-İMD-46 02.01.2012 2 09.01.2014
Yatırım Talep Formu-8 RIT-FR-İMD-47 02.01.2012 1 09.01.2014
Görev Giderleri Talep Formu RIT-FR-IMD-48 06.01.2012 0
Mal ve Malzeme Alım İlanı Formu RİT-FR-İMD-49 26.02.2014 0
Teklif Mektubu (Mal ve Malzeme Alımı) Formu RİT-FR-İMD-50 26.02.2014 0
Mal ve Malzeme Alımı Sipariş Formu RİT-FR-İMD-51 26.02.2014 1 02.12.2015
Mal ve Malzeme Alımı Sipariş Listesi Formu RİT-FR-İMD-52 26.02.2014 0
Hizmet Alımı İlanı Formu RİT-FR-İMD-53 26.02.2014 0
Teklif Mektubu (Hizmet Alımı) Formu RİT-FR-İMD-54 26.02.2014 0
Hizmet Alımı Sipariş Formu RİT-FR-İMD-55 26.02.2014 1 02.12.2015
Hizmet Alım Sipariş Listesi Formu RİT-FR-İMD-56 26.02.2014 0
Mal ve Hizmet Alımı Satınalma Talep Formu RİT-FR-İMD-57 26.02.2014 0
Taşıt Görev Emri Formu RİT-FR-İMD-58 25.04.2014 0
 
      
Anasayfa|Doküman|Giriş
Copyright ©2008 Uludağ Üniversitesi